Altrad ‚ - purchase mixer, hire scaffolding, building and public works, industry

 

, andere producten

 

 

AANWERVING

Zet een loopbaanplanning in de steigers

 

De kracht van de ALTRAD groep zit voornamelijk in het samenbrengen van het potentieel van elk van zijn werknemers en zijn internationale ontwikkeling is een teken van hun engagement.


Dankzij zijn vestigingen en zijn verscheidenheid aan beroepen biedt de ALTRAD groep talrijke loopbaanmogelijkheden.

 

Lonen en loonevoluties vloeien voort uit een ambitieuze visie met duidelijke doelstellingen die regelmatigworden meegedeeld.

 

En een voortdurende sociale dialoog, die krachtig en constructief is, draagt bij tot een klimaat waar het aangenaam werken is.

 

Bovendien onderhouden wij nauwe banden met talrijke onderwijsinstellingen waarbij wij stagiairs onder de vleugels nemen en vele jongeren opleiden met een leercontract of een scholingscontract.

 

Alle kandidaturen, zelfs de spontane sollicitaties, worden met de meeste zorg onderzocht.